Minth University of Science and Technology:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 330/331
造访人次 : 3765453      在线人数 : 31
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目201-225 / 475. (共19页)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
曾碧羿 [1/1]
曾義晃 [1/1]
曾鈺姍 [1/1]
曾雪梅 [1/1]
曾韋傑 [1/1]
曾鳳蘭 [1/2]
朱愷農 [1/1]
朱楚豪   [1/1]
朱硯農 [1/1]
朱筱萱 [1/1]
朱義成 [1/1]
朱錦城 [2/2]
李亂 [1/1]
李侑峰 [1/1]
李士生 [0/1]
李宗翰 [1/1]
李展霖   [1/1]
李春蘭 [1/1]
李欣怡 [4/4]
李正行 [1/1]
李毅娟 [1/1]
李永欽    [1/1]
李永生 [1/1]
李永謨 [1/1]
李皓 [1/1]
显示项目201-225 / 475. (共19页)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈